Členovia Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici. Vľavo tajomníčka odbočky Jana Borguľová. 25. 4. 2017. Foto © Štefan Cifra

Členovia Odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici. Vľavo tajomníčka odbočky Jana Borguľová. 25. 4. 2017. Foto © Štefan Cifra