Prezident SR I. Gašparovič prijal 16. 10. 2013 delegáciu SSS vedenú jeho predsedom Miroslavom Bielikom.

Prezident SR I. Gašparovič prijal 16. 10. 2013 delegáciu SSS vedenú jeho predsedom Miroslavom Bielikom.