Prezident SR I. Gašparovič prijal 11. 12. 2013 vedúcich predstaviteľov, členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SSS

Prezident SR I. Gašparovič prijal 11. 12. 2013 vedúcich predstaviteľov, členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SSS