Knihu Jána Čomaja (vľavo) Knieža Matúš s jej autorom uviedla do života tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne Margita Ivaničková (vpravo). V Piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne 13. 6. 2018

Knihu Jána Čomaja (vľavo) Knieža Matúš s jej autorom uviedla do života tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne Margita Ivaničková (vpravo). V Piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne 13. 6. 2018