Sprava: Anton Hrnko, Rudolf Schuster, Miroslav Bielik a Dušan Čaplovič. Veniec kladie Margita Ivaničková. Zo slávnostnej spomienky na Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach 3. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra

Sprava: Anton Hrnko, Rudolf Schuster, Miroslav Bielik a Dušan Čaplovič. Veniec kladie Margita Ivaničková. Zo slávnostnej spomienky na Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach 3. 6. 2016. Foto: © Štefan Cifra