Kongres slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016. Vojvodinskí Slováci zo Srbska Michal Harpáň (vľavo), Vladimír Valentík (v strede), Pavol Čáni (vpravo) s J. Sarvašom (druhý zľava) a bývalým prezidentom R. Schustrom (druhý sprava).

Kongres slovenských spisovateľov Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016. Vojvodinskí Slováci zo Srbska Michal Harpáň (vľavo), Vladimír Valentík (v strede),  Pavol Čáni (vpravo) s J. Sarvašom (druhý zľava) a bývalým prezidentom R. Schustrom (druhý sprava).