Predseda SSS Miroslav Bielik otvára Kongres slovenských spisovateľov

Predseda SSS Miroslav Bielik otvára Kongres slovenských spisovateľov