Voľby na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Bohumil Motejlek volí. Vpravo Lena Riečanská. Foto © Andrej Meleg

Voľby na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Bohumil Motejlek volí. Vpravo Lena Riečanská. Foto © Andrej Meleg