ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Dušan Jarina, Brigita Šimonová, za nimi Mišo Kováč Adamov, Ján Čomaj, v strede: Benjamín Škreko. V pozadí Ľubomír Olach, Ľuboš Jurík. Foto © Andrej Meleg

ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Dušan Jarina, Brigita Šimonová, za nimi Mišo Kováč Adamov, Ján Čomaj, v strede: Benjamín Škreko. V pozadí Ľubomír Olach, Ľuboš Jurík. Foto © Andrej Meleg