Budova Mestského úradu Žilina, miesto konania Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Budova Mestského úradu Žilina, miesto konania Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg