ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Juraj Chovan-Rehák, Bohumil Motejlek. V pozadí (sprava): Milan Igor Chovan, Jozef Vladár, Viktor Timura. Foto © Andrej Meleg

ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Juraj Chovan-Rehák, Bohumil Motejlek. V pozadí (sprava): Milan Igor Chovan, Jozef Vladár, Viktor Timura. Foto © Andrej Meleg