Pavol Dinka (vľavo) a Peter Mišák v rozhovore s Ivou Vranskou-Rojkovou na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Štefan Cifra

Pavol Dinka (vľavo) a Peter Mišák v rozhovore s Ivou Vranskou-Rojkovou na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Štefan Cifra