Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, informuje o edičnej činnosti na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, informuje o edičnej činnosti na ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg