Anton Baláž (vľavo) preberá Cenu LF za pôvodnú tvorbu z rúk Jána Tazberíka 12. 6. 2018 v Bratislave. Vpravo Ladislav Serdahély. Foto: Štefan Cifra

Anton Baláž (vľavo) preberá Cenu LF za pôvodnú tvorbu z rúk Jána Tazberíka 12. 6. 2018 v Bratislave. Vpravo Ladislav Serdahély. Foto: Štefan Cifra