Laureátka Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo za rok 2016 prof. Eva Fordinálová. Vpravo predseda SSS Miroslav Bielik. Foto: © Štefan Cifra

Laureátka Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo za rok 2016 prof. Eva Fordinálová. Vpravo predseda SSS Miroslav Bielik. Foto: © Štefan Cifra