Anton Hykisch s manželkou a vnučkami na uvedení jeho knihy Verte cisárovi do života v NBS 12. 12. 2016. Foto © Štefan Cifra

Anton Hykisch s manželkou a vnučkami na uvedení jeho knihy Verte cisárovi do života v NBS 12. 12. 2016. Foto © Štefan Cifra