Zľava: literárny vedec Igor Hochel, za stolom Anton Hykisch, riaditeľka SI vo Viedni Alena Heribanová, guvernér NBS Jozef Makúch a riaditeľ VSSS Roman Michelko. Z prezentácie knihy A. Hykischa Verte cisárovi v NBS 12. 12. 2016. Foto © Štefan Cifra

Zľava: literárny vedec Igor Hochel, za stolom Anton Hykisch, riaditeľka SI vo Viedni Alena Heribanová, guvernér NBS Jozef Makúch a  riaditeľ VSSS Roman Michelko. Z prezentácie knihy A. Hykischa Verte cisárovi v NBS 12. 12. 2016. Foto © Štefan Cifra