Miroslav Bielik, predseda SSS, a pracovné predsedníctvo: Pavol Dinka, Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a predseda KK SSS, Pavol Tomašovič, tajomník trnavskej odbočky SSS, a Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS

Miroslav Bielik, predseda SSS, a pracovné predsedníctvo: Pavol Dinka, Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a predseda KK SSS, Pavol Tomašovič, tajomník trnavskej odbočky SSS, a Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS