Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda v čase otvorenia rokovania

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda v čase otvorenia rokovania