Z ČZ SSS 28. 5. 2014 v Trnave. Zľava: Miroslav Kapusta, Miroslav Bielik, Jana Borguľová, Rudolf Schuster, Jana Chrovátová, Július Lomenčík a Dušan Jarina

Z ČZ SSS 28. 5. 2014 v Trnave. Zľava: Miroslav Kapusta, Miroslav Bielik, Jana Borguľová, Rudolf Schuster, Jana Chrovátová, Július Lomenčík a Dušan Jarina