Z prezentácie básnickej zbierky srbského básnika DRAGANA J. DAILOVA Moje presné vidiny, ktorú preložil do slovenčiny MARTIN PREBUDILA. Na Bibliotéke 7. 11. 2015. Foto: Š. Cifra

Z prezentácie básnickej zbierky srbského básnika DRAGANA J. DAILOVA Moje presné vidiny, ktorú preložil do slovenčiny MARTIN PREBUDILA. Na Bibliotéke 7. 11. 2015. Foto: Š. Cifra