Z prezentácie knihy Venuše slovenského praveku od archeológa JOZEFA VLADÁRA a básnika VILIAMA TURČÁNYHO na Bibliotéke 6. 11. 2015 v Bratislave. Stojan Lekoski (vľavo) a Pavol Dinka. Foto: Š. Cifra

Z prezentácie knihy Venuše slovenského praveku od archeológa JOZEFA VLADÁRA a básnika VILIAMA TURČÁNYHO na Bibliotéke 6. 11. 2015 v Bratislave. Stojan Lekoski (vľavo) a Pavol Dinka. Foto: Š. Cifra