Prezentácia knihy Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Zľava: redaktorka Monika Kekeliaková, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík, ilustrátor MIROSLAV CIPÁR, prekladateľ knihy JÁN ŠVANTNER a recitátor Marek Koleno. Bibliotéka, Bratislava 6. 11. 2015

Prezentácia knihy Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Zľava: redaktorka Monika Kekeliaková, riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík, ilustrátor MIROSLAV CIPÁR, prekladateľ knihy JÁN ŠVANTNER a recitátor Marek Koleno. Bibliotéka, Bratislava 6. 11. 2015