Spisovateľka ETELA FARKAŠOVÁ a riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Z prezentácie novej knihy Etely Farkašovej Paralely a prieniky na Bibliotéke v Bratislave 6. 11. 2015. Foto: Š. Cifra

Spisovateľka ETELA FARKAŠOVÁ a riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Z prezentácie novej knihy Etely Farkašovej Paralely a prieniky na Bibliotéke v Bratislave 6. 11. 2015. Foto: Š. Cifra