Profesor Marián Mark Stolárik (v strede) číta úryvok zo svojej knihy. Vľavo manželka M. Stolárika, vpravo Dalibor Mikuláš a Miroslav Bielik

Profesor Marián Mark Stolárik (v strede) číta úryvok zo svojej knihy. Vľavo manželka M. Stolárika, vpravo Dalibor Mikuláš a Miroslav Bielik