Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Zľava: klavirista Peter Pažický, operná speváčka Katarína Florová, moderátorka programu a autor knihy Anton Blaha. Foto: © Štefan Cifra

Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave.  Zľava: klavirista Peter Pažický, operná speváčka Katarína Florová, moderátorka programu a autor knihy Anton Blaha. Foto: © Štefan Cifra