Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Vpravo Ľubomír Jurík predstavuje knihu. V strede Anton Blaha, autor knihy. Foto: © Štefan Cifra

Z prezentácie knihy Antona Blaha Manderla a Modrý Mauricius 20. 1. 2016 v Bratislave. Vpravo Ľubomír Jurík predstavuje knihu. V strede Anton Blaha, autor knihy. Foto: © Štefan Cifra