Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Košického samosprávneho kraja. Do jej činnosti sa môžu zapájať aj členovia SSS z Prešovského samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Ingrid Lukáčová; členovia výboru odbočky: Alfonz Lukačin, Ingrid Lukáčová, František Ruščák.

___________________________________________________________________________________________________

Z činnosti odbočky SSS v Košiciach

25.05.2017 10:00

Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach (20. 5. 2017)

PRÁCA S MLADÝMI AUTORMI V sobotu 20. mája 2017 na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Košiciach jej členovia prerokovali správu o činnosti odbočky v Košickom kraji a diskutovali o možnostiach jej oživenia, vrátane aktivovania členov SSS v Prešovskom kraji. O aktivitách i problémoch SSS a...
Celý článok
25.05.2017 09:18

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach za obdobie od 2. polroku 2013 do mája 2017

V období od ostatného členského zhromaždenia (2013) sa v činnosti odbočky SSS v Košiciach opakovane uskutočnili podujatia Literárne večery s členmi odbočky, napr. v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Trebišove (Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová, Robert Hakala a Michal Repovský, ktorý navždy...
Celý článok

Navždy nás opustil ĽUDOVÍT VISOKAY, člen SSS

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 69 rokov navždy opustil člen Spolku slovenských spisovateľov Ľudovít Visokay (* 4. 1. 1948 v Trebišove) a člen košickej odbočky SSS. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 14. 8. 2017 na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Ľudovíta Visokaya sme poznali ako mimoriadne tvorivého človeka, autora nárečových slovníkov, básnických zbierok a sentencií, ako zakladateľa Trebišovského umeleckého klubu, publicistu, autora viacerých monografií a organizátora kultúrnych podujatí v Trebišove najmä v oblasti literatúry.

Česť jeho večnej pamiatke.

Mgr. Ingrid Lukáčová, tajomníčka odbočky SSS v Košiciach