Iva Vránska Rojková: Z hĺbky plytčiny

Iva Vránska Rojková: Z hĺbky plytčiny

Precítená ľúbostná lyrika, hĺbavé spoločenské sondy, burcujúca poetická reflexia súčasných udalostí a vycizelované preklady pálčivých básní NIKOLAJA TUROVEROVA – to sú tématické bloky, z ktorých zostavila svoju zbierku poézie spisovateľka a publicistka IVA VRÁNSKA ROJKOVÁ.  Po rokoch žurnalistickej práce, štyroch románoch a piatich knihách pre deti a mládež sa vrátila k žánru, ktorým v roku 1998 debutovala svojimi Odtlačkami času a nečasu, ocenenými v súťaži Mladá Matica.

 

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

 

Rozmer:  121 182 mm,  počet strán 93,  pevná väzba

ISBN 978-80-8202-202-8w

Cena: 8,90 €