FÓKOVÁ-PATOČKOVÁ, Katarína

FÓKOVÁ-PATOČKOVÁ, Katarína

[* 15. 10. 1971 Trnava]

Katarína Fóková-Patočková, obč. m. Katarína Mrázová, poetka, predstaviteľka mladej rómskej literatúry na Slovensku, ilustrátorka, fotografka, sa narodila 15. októbra 1971 v Trnave.

Absolvovala Stredné odborné učilisko obchodné v Trnave. Bola generálnou tajomníčkou Kultúrneho združenia národností a etník (994 – 1998). Spolupracuje s Katedrou rómskej kultúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Poéziu, prózu, ako aj tvorbu pre deti publikuje v rozličných zborníkoch a časopisoch. Je autorkou básnických zbierok Som Cigánka (1992), Najradšej ťa mám v posteli (1994), Posledné dni (2001), Údel poriadneho človeka (2004). Okrem literatúry sa venuje aj karikatúre, knižným ilustráciám a umeleckej fotografii.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Som Cigánka. 1992.
  • Najradšej ťa mám v posteli. 1994.
  • Posledné dni. 2001.
  • Údel poriadneho človeka. 2004.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

  • Katarína Patočková [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.