BÁBIKOVÁ, Sidónia

BÁBIKOVÁ, Sidónia

[* 15. 5. 1950 Šaľa]

Sidónia Bábiková, Zdenka Bábiková, Zdenka Bábiková-Machovičová, sa narodila 15. mája 1950 v Šali v okrese Galanta. Žije v Hlohovci.

Napísala zbierky poézie Zlaté pradienka (2004) a Rebelka (2008).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Zlaté pradienka.[Zdenka Bábiková-Machovičová]. [básne]. 1. vyd. Nitra: Garmont, 2004. ISBN 80-89148-11-5.
  • Rebelka. [Zdenka Bábiková]. [básne]. [text, ilustrácie]. 1. vyd. 105 s. Trnava: HKPS, 2008. ISBN 978-80-97-0084-6-8, 978-80-89214-42-6.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Formuláre, životopisy

  • Spolok slovenských spisovateľov – prihláška: Sidónia Bábiková. [24. 8. 2011, 21. 6. 2012]. In: Archív SSS, 2012.

Interentové zdroje

  • BÁBIKOVÁ, Zdenka [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 21. 5. 2015]. Internet: TU.
  • BÁBIKOVÁ, Zdenka [online]. In: univerzitná knižnica v Bratislava. [Citované 21. 5. 2015]. Internet: TU.
  • BÁBIKOVÁ-MACHOVIČOVÁ,Zdenka, aut.: Zlaté pradienka [online]. In: Katalóg ŠVK v Košiciach. [Citované 31. 3. 2015] Dostuponé z interenetu: TU.