DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Časopis Spolku slovebských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie DOTYKY je jediným celoštátnym periodikom pre mladých začínajúcich umelcov na Slovensku. DOTYKY vychádzajú od roku 1989 a sú určené najmä debutujúcim básnikom, prozaikom, esejistom, recenzentom, prekladateľom, reportérom, ale aj fotografom, dramatikom, výtvarníkom, hudobníkom, či ďalším mladým ľuďom, ktorých aktívne zaujíma umenie v celom svojom širokom spektre. Mapujú literárne dianie a život v literárnych kluboch. Prinášajú výsledky, publikujú najúspešnejšie práce z literárnych súťaží, prezentujú rozhovory so staršími spisovateľmi a umelcami, aby sa nadviazala i medzigeneračná komunikácia.

Ich príloha Almanach 25 tvorí samostatnú časť. Je ponímaná ako „tvorivá dielňa” pre literárnych debutantov, v ktorej záverečnej časti reagujú redaktori formou odkazov na jednotlivé príspevky, ktoré neboli uverejnené.

Internetová stránka časopisu: www.dotyky.net

V roku 2021 vychádzal časopis DOTYKY s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov.

 

Rok 2021

5 – 6/2021

 

 

3/2021

 
 

2/2021

 

1/2021