JUBILEÁ ČLENOV SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubileá 2017

26.05.2017 13:20

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JÚN 2017

JÚN 2017 2. 6. 1922 – Božena Mačingová (95) 7. 6. 1942 – Hana Košková (75) 8. 6. 1977 – Marta Fartelová (40) 13. 6. 1947 – Danica Jakubcová (70) 16. 6. 1932 – Samuel Bakoš (85) 27. 6. 1947 – Nina Golasová (70) Blahoželáme!
Celý článok
01.05.2017 11:19

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MÁJ 2017

MÁJ 2017 6. 5. 1937 – Sergej Makara (80) 17. 5. 1977 – Ján Podmanický (40) 20. 5. 1962 – Ivan Šobáň (55) 22. 5. 1972 – N ata Sabová (45) 29. 5. 1947 – Sidónia Buociková- -Šmarhanovská (70) Blahoželáme!
Celý článok
01.04.2017 13:19

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – APRÍL 2017

APRÍL 2017 6. 4. 1942 – Jaroslav Rezník (75) 8. 4. 1937 – Ján Kačala (80) 12. 4. 1947 – Mária Fazekašová (70) 15. 4. 1937 – Vojtech Dangl (80) 16. 4. 1962 – Ružena Molitorová (55) 24. 4. 1972 – Jana Pronská (45) 25. 4. 1952 – Miron Cerula (65) 26. 4. 1972 – Martina Monošová (45) 26. 4. 1972 –...
Celý článok
01.03.2017 17:42

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MAREC 2017

12. 3. 1932 – Ján Michálek (85) 22. 3. 1957 – Jana Judinyová (60) 22. 3. 1942 – Milan Zelinka (75) 24. 3. 1937 – Stanislav Igor Šimončič (80) 28. 3. 1932 – Ján Čápka (85) 28. 3. 1947 – Juraj Takáč (70) 30. 3. 1952 – Karol Ondriaš (65) 30. 3. 1937 – Milan Vároš (80) Blahoželáme!
Celý článok
01.02.2017 11:12

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – FEBRUÁR 2017

6. 2. 1937 – Anton Hupka (80) 7. 2. 1937 – Pavol Hudík (80) 16. 2. 1942 – Miroslav Pius (75) 17. 2. 1957 – Dušan Jarina (60) 23. 2. 1932 – Anton Hykisch (85) 27. 2. 1947 – Jozef Daník (70) Blahoželáme!
Celý článok
01.01.2017 19:11

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JANUÁR 2017

1. 1. 1932 – Titus Kolník (85) 3. 1. 1982 – Peter Papšo (35) 6. 1. 1942 – Brigita Šimonová (75) 7. 1. 1967 – Igor Válek (50) 16. 1. 1932 – Milan Polák (85) 23. 1. 1937 – Božena Lenčová (80) 25. 1. 1947 – Michal Záleta (70) 27. 1. 1957 – Ján Fifik (60) 31. 1. 1957 – Peter Švorc (60) Blahoželáme!
Celý článok

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS

JÚN 2017

2. 6. 1922 – Božena Mačingová (95)
7. 6. 1942 – Hana Košková (75)
8. 6. 1977 – Marta Fartelová (40)
13. 6. 1947 – Danica Jakubcová (70)
16. 6. 1932 – Samuel Bakoš (85)
27. 6. 1947 – Nina Golasová (70)

MÁJ 2017

6. 5. 1937 – Sergej Makara (80)
17. 5. 1977 – Ján Podmanický (40)
20. 5. 1962 – Ivan Šobáň (55)
22. 5. 1972 – Nata Sabová (45)
29. 5. 1947 – Sidónia Buociková-
-Šmarhanovská (70)

APRÍL 2017

6. 4. 1942 – Jaroslav Rezník (75)
8. 4. 1937 – Ján Kačala (80)
12. 4. 1947 – Mária Fazekašová (70)
15. 4. 1937 – Vojtech Dangl (80)
16. 4. 1962 – Ružena Molitorová (55)
24. 4. 1972 – Jana Pronská (45)
25. 4. 1952 – Miron Cerula (65)
26. 4. 1972 – Martina Monošová (45)
26. 4. 1972 – Vladimír Skalský (45)
27. 4. 1972 – Daniel Šmihula (45)

MAREC 2017

12. 3. 1932 – Ján Michálek (85)
22. 3. 1957 – Jana Judinyová (60)
22. 3. 1942 – Milan Zelinka (75)
24. 3. 1937 – Stanislav Igor Šimončič (80)
28. 3. 1932 – Ján Čápka (85)
28. 3. 1947 – Juraj Takáč (70)
30. 3. 1952 – Karol Ondriaš (65)
30. 3. 1937 – Milan Vároš (80)

FEBRUÁR 2017

6. 2. 1937 – Anton Hupka (80)
7. 2. 1937 – Pavol Hudík (80)
16. 2. 1942 – Miroslav Pius (75)
17. 2. 1957 – Dušan Jarina (60)
23. 2. 1932 – Anton Hykisch (85)
27. 2. 1947 – Jozef Daník (70)

JANUÁR 2017:

1. 1. 1932 – Titus Kolník (85)
3. 1. 1982 – Peter Papšo (35)
6. 1. 1942 – Brigita Šimonová (75)
7. 1. 1967 – Igor Válek (50)
16. 1. 1932 – Milan Polák (85)
23. 1. 1937 – Božena Lenčová (80)
25. 1. 1947 – Michal Záleta (70)
27. 1. 1957 – Ján Fifik (60)
31. 1. 1957 – Peter Švorc (60)

Blahoželáme!