Orgány a pracoviská

 

V tejto sekcii predstavujeme personálne obsadenie orgánov  Sp olku slovenských spisovateľov,  Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, s. r. o. a taktiež domovské časopisy Literárny týždenník a Dotyky.

Orgány a pracoviská
Spolku slovenských spisovateľov