Zasadali odbočky SSS v Žiline, Banskej Bystrici a Trenčíne – SPRÁVY O ČINNOSTI A FOTOGALÉRIE

10.05.2017 12:04

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Žiline (26. 4. 2017)

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici (25. 4. 2017)

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne (24. 3. 2017)