JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MAREC 2017

01.03.2017 17:42

12. 3. 1932 – Ján Michálek (85)
22. 3. 1957 – Jana Judinyová (60)
22. 3. 1942 – Milan Zelinka (75)
24. 3. 1937 – Stanislav Igor Šimončič (80)
28. 3. 1932 – Ján Čápka (85)
28. 3. 1947 – Juraj Takáč (70)
30. 3. 1952 – Karol Ondriaš (65)
30. 3. 1937 – Milan Vároš (80)

Blahoželáme!