Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov 2017

Zvolanie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov