Miroslav Kapusta, Miroslav Bielik, Jana Borguľová, Rudolf Schuster, Jana Chrovátová, Július Lomenčík a Dušan Jarina. Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave.

Miroslav Kapusta, Miroslav Bielik, Jana Borguľová, Rudolf Schuster, Jana Chrovátová, Július Lomenčík a Dušan Jarina. Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave.